Cổng thông tin điện tử trường THPT 19-5 Kim Bôi - Hòa Bình

Trang nhất » Tin Tức » Bản Tin Nhà Trường » Ban Giám Hiệu

Dự thảo phân công công tác của Ban giám hiệu năm học 2011-2012

Thứ tư - 06/07/2011 08:37

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng

Năm học 2011-2012

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT 19-5

     Căn cứ  Điều lệ trường trung học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cán bộ quản lý là Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng trường THPT.

     Căn cứ Quy chế số 01/QC-THPT 19-5 ngày 14 tháng 8 năm 2010 quy định về Quy chế làm việc của Ban giám hiệu trường THPT 19-5.

     Xét đề nghị của Liên tịch trường THPT 19-5.

 

QUYẾT ĐỊNH

    

Điều 1: Nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng.

     - Hiệu trưởng thực hiện Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo Điều lệ trường trung học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản Pháp quy hiện hành. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa bình về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

     - Các phó Hiệu trưởng giúp việc Hiệu trưởng, thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công, ủy quyền. Thực hiện Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng.

Điều 2: Phân công công tác của Ban giám hiệu trường THPT 19-5

1. Hiệu trưởng Lê Văn Vinh

- Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động của nhà trường. Trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, nhân sự, công tác Kế hoạch - Tài chính, Kế hoạch phát triển nhà trường hàng năm và dài hạn, công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác thông tin tổng hợp.

- Thực hiện phân cấp quản lý trong nhà trường, giao quyền, phân quyền, uỷ quyền, chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của các văn bản quy phạm Pháp quy hiện hành.

- Là chủ Tài khoản

- Chủ tịch các Hội đồng của nhà trường: Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng chuyên môn, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng nâng lương và các Hội đồng khác của trường.

- Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các Ban chỉ đạo khác của nhà trường.

- Phụ trách chung các công việc, cùng với các phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

- Trực tiếp hoặc gián tiếp phân công công tác, giao nhiệm vụ cho mọi thành viên thuộc trường Trung học phổ thông 19-5.

.....

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm: Tải về

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Liên Kết Website