Cổng thông tin điện tử trường THPT 19-5 Kim Bôi - Hòa Bình

Trang nhất » Tin Tức » Bản Tin Nhà Trường

Danh sách các đội văn nghệ, TDTT trường THPT 19-5 năm học 2011-2012

Thứ ba - 24/04/2012 21:01

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT 19- 5

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                       Kim Bôi, ngày 13 tháng 04 năm 2012

 

DANH SÁCH

Các đội văn nghệ, thể thao trường THPT 19-5

Năm học 2011- 2012

Tệp đính kèm: Tải về

(Danh sách này lập kèm theo công văn số 452/SGD&ĐT- VP ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc thành lập các đội văn nghệ, thể thao trong các đơn vị trường học).

 

1. Danh sách đội văn nghệ

Stt

Họ Và Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Bùi Thành Trung

Phó Hiệu trưởng

Đội trưởng

2

Bùi Văn Khánh

Bí thư đoàn trường

Phó Đội trưởng

3

Nguyễn Thị Thu Hương

Giáo viên

 

4

Nguyễn Quang Đông

Giáo viên

 

5

Phí Thị Ngọc Hà

Giáo viên

 

6

Nguyễn Trung Kiên

Giáo viên

 

7

Trương Thanh Thùy

Giáo viên

 

8

Trần Mạnh Cường

Giáo viên

 

9

Bùi Thị Hòa

Giáo viên

 

10

Bùi Ngọc Thái

Giáo viên

 

11

Nguyễn Thị Thơm

Giáo viên

 

12

Trần Thị Kim Chung

Nhân viên

 

13

Bùi Tuấn Dũng

Giáo viên

 

14

Bạch Bạch Dương

Giáo viên

 

15

Bùi Trường Giang

Giáo viên

 

16

Bùi Thị Thu Hiền

Giáo viên

 

17

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

 

18

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên

 

19

Quách Thị Ánh Hồng

Giáo viên

 

20

Lê Thị Hương

Giáo viên

 

21

Đinh Bạch Linh

Giáo viên

 

22

Lê Chí Mẫn

Nhân viên

 

23

Nguyễn Thị Nguyệt

Giáo viên

 

24

Nguyễn Tiến Tùng

Giáo viên

 

Tổng

24

 

 

2. Danh sách đội bóng chuyền nam

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Bùi Văn Thảo

Chủ tịch công đoàn

Đội trưởng

2

Bùi Thành Trung

Phó Hiệu trưởng

Phó Đội trưởng

3

Trần Mạnh Cường

Giáo viên

 

4

Nguyễn Quang Đông

Giáo viên

 

5

Bùi Sỹ Dũng

Nhân viên

 

6

Bùi Văn Hiếu

Giáo viên

 

7

Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo viên

 

8

Bùi Văn Khánh

Giáo viên

 

9

Bùi Ngọc Thái

Giáo viên

 

10

Bùi Văn Thắng

Giáo viên

 

11

Nguyễn Mạnh Thường

Giáo viên

 

Tổng

11

 

 

3. Danh sách đội tuyển bóng bàn

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Dương Ngọc Thành

Phó Hiệu trưởng

Đội trưởng

2

Bùi Thành Trung

Phó Hiệu trưởng

Đội phó

3

Lê Văn Vinh

Hiệu trưởng

 

4

Nguyễn Quang Đông

Giáo viên

 

5

Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo viên

 

6

Bùi Ngọc Thái

Giáo viên

 

7

Nguyễn Mạnh Thường

Giáo viên

 

Tổng

7

 

 

4. Danh sách đội cầu lông

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Quang Đông

Giáo viên

Đội trưởng

2

Trần Mạnh Cường

Giáo viên

Phó Đội trưởng

3

Lê Văn Vinh

Hiệu trưởng

 

4

Dương Ngọc Thành

Phó Hiệu trưởng

 

5

Bùi Thành Trung

Phó Hiệu trưởng

 

6

Đào Tuấn Anh

Giáo viên

 

7

Bùi Tuấn Dũng

Giáo viên

 

8

Nguyễn Quốc Hoàn

Giáo viên

 

9

Bùi Văn Khánh

Giáo viên

 

10

Nguyễn Trung Kiên

Giáo viên

 

11

Bùi Ngọc Thái

Giáo viên

 

12

Nguyễn Trọng Thắng

Giáo viên

 

13

Nguyễn Ngọc Thành

Giáo viên

 

14

Nguyễn Mạnh Thường

Giáo viên

 

15

Nguyễn Tiến Tùng

Giáo viên

 

16

Nguyễn Thị Thu Hương

Giáo viên

 

17

Ngô Thị Nhung Huyền

Giáo viên

 

Tổng

17

 

 

5. Danh sách đội bóng đá nam

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Bùi Thành Trung

Phó Hiệu trưởng

Đội trưởng

2

Trần Mạnh Cường

Giáo viên

 

3

Nguyễn Quang Đông

Giáo viên

 

4

Bùi Tuấn Dũng

Giáo viên

 

5

Bùi Trường Giang

Giáo viên

 

6

Trần Minh Hiếu

Giáo viên

 

7

Bùi Văn Khánh

Giáo viên

 

8

Nguyễn Trung Kiên

Giáo viên

 

9

Đinh Bạch Linh

Giáo viên

 

10

Bùi Ngọc Thái

Giáo viên

 

11

Bùi Văn Thắng

Giáo viên

 

12

Nguyễn Trọng Thắng

Giáo viên

 

13

Nguyễn Ngọc Thành

Giáo viên

 

14

Bùi Văn Thảo

Giáo viên

 

15

Nguyễn Mạnh Thường

Giáo viên

 

16

Nguyễn Tiến Tùng

Giáo viên

 

Tổng

16

 

 

            Trong bản này gồm danh sách 5 đội văn nghệ, thể thao.                                                                                                                                             

                                                                                                  Người lập danh sách

 

 

 

                                                                                                       Bùi Văn Khánh

Tác giả bài viết: Admin

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên Kết Website