Cổng thông tin điện tử trường THPT 19-5 Kim Bôi - Hòa Bình

Thông báo từ Hệ thống
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155

Thời gian là vàng

 

 

Album Ảnh

Trang nhất » Tài Nguyên » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 15 (27/11/17)

Gửi lên: 21/11/2017 09:40 Đã xem 40 Đã tải về 39

Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 11 (30/10/17)

Gửi lên: 25/10/2017 11:06 Đã xem 53 Đã tải về 64

Thời khoá biểu thực hiện từ tuần 09 (16/10)

Gửi lên: 11/10/2017 21:31 Đã xem 47 Đã tải về 47

Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 07 (2/10/17)

Gửi lên: 29/09/2017 07:36 Đã xem 47 Đã tải về 62

Thời khóa biểu thực hiện từ 18-9-2017

Gửi lên: 13/09/2017 17:05 Đã xem 71 Đã tải về 97

Thời khóa biểu thực hiện từ 4-9-17

Gửi lên: 31/08/2017 09:12 Đã xem 46 Đã tải về 47

Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 2 (28/8/17)

Gửi lên: 23/08/2017 15:39 Đã xem 26 Đã tải về 19

Thời khoá biểu chính thức thực hiện từ 21/8/2017

Gửi lên: 21/08/2017 05:18 Đã xem 19 Đã tải về 3

Thời khóa biểu thực hiện từ 2/2/2017- Chính thức (sau Tết)

Gửi lên: 18/01/2017 11:16 Đã xem 77 Đã tải về 26

Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 21 (9/1/2017)

Gửi lên: 29/12/2016 21:47 Đã xem 68 Đã tải về 19

Thời khóa biểu thực hiện từ 05/12/2016

Gửi lên: 05/12/2016 08:47 Đã xem 69 Đã tải về 14

Thời khóa biểu thực hiện từ 7/11/2016

Gửi lên: 29/10/2016 06:03 Đã xem 82 Đã tải về 17

Thời khóa biểu thực hiện từ 31/10/2016

Gửi lên: 28/10/2016 05:54 Đã xem 67 Đã tải về 10

Thời khóa biểu thực hiện từ 12/9/2016

Gửi lên: 09/09/2016 05:51 Đã xem 118 Đã tải về 29

Thời khóa biểu thực hiện từ 5/9/2016

Gửi lên: 02/09/2016 19:42 Đã xem 90 Đã tải về 16
 

Liên Kết Website