Cổng thông tin điện tử trường THPT 19-5 Kim Bôi - Hòa Bình

Thời gian là vàng

 

 

Album Ảnh

Trang nhất » Tài Nguyên » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu thưc hiện từ tuần 5 (Từ 17/09/18)

Gửi lên: 13/09/2018 07:57 Đã xem 27 Đã tải về 29

Thời khóa biểu thực hiện từ 20/8/2018

Gửi lên: 17/08/2018 08:31 Đã xem 35 Đã tải về 34

Thời khóa biểu thực hiện từ tuần học 36 (từ 23/4/2018)

Gửi lên: 11/04/2018 11:11 Đã xem 93 Đã tải về 108

Thời khóa biểu thưc hiện từ tuần 32 (Từ 26/3/18)

Gửi lên: 21/03/2018 19:43 Đã xem 71 Đã tải về 59

Bản chính thức Thời khoá biểu tuần 27 năm 2017-2018 (sau Tết)

Gửi lên: 09/02/2018 07:50 Đã xem 79 Đã tải về 69

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2017-2018 (từ 8/1/18)

Gửi lên: 03/01/2018 13:34 Đã xem 96 Đã tải về 87

Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 15 (27/11/17)

Gửi lên: 21/11/2017 09:40 Đã xem 87 Đã tải về 47

Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 11 (30/10/17)

Gửi lên: 25/10/2017 11:06 Đã xem 94 Đã tải về 64

Thời khoá biểu thực hiện từ tuần 09 (16/10)

Gửi lên: 11/10/2017 21:31 Đã xem 85 Đã tải về 47

Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 07 (2/10/17)

Gửi lên: 29/09/2017 07:36 Đã xem 106 Đã tải về 62

Thời khóa biểu thực hiện từ 18-9-2017

Gửi lên: 13/09/2017 17:05 Đã xem 103 Đã tải về 97

Thời khóa biểu thực hiện từ 4-9-17

Gửi lên: 31/08/2017 09:12 Đã xem 81 Đã tải về 47

Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 2 (28/8/17)

Gửi lên: 23/08/2017 15:39 Đã xem 63 Đã tải về 19

Thời khoá biểu chính thức thực hiện từ 21/8/2017

Gửi lên: 21/08/2017 05:18 Đã xem 61 Đã tải về 3
 

Liên Kết Website