Cổng thông tin điện tử trường THPT 19-5 Kim Bôi - Hòa Bình

Thời gian là vàng

 

 

Album Ảnh

Trang nhất » Tài Nguyên » Văn bản

Hồ sơ Đảng cuối năm 2017

Gửi lên: 04/12/2017 19:58 Đã xem 35 Đã tải về 31

Danh sách đề cương sáng kiến năm học 2017-2018

Gửi lên: 24/09/2017 08:27 Đã xem 36 Đã tải về 8

Cấu trúc sáng kiến năm 2016-2017

Gửi lên: 19/09/2017 06:38 Đã xem 26 Đã tải về 14

Danh sách học sinh chính thức năm học 2017-2018

Gửi lên: 12/09/2017 10:49 Đã xem 38 Đã tải về 25

Tiêu chuẩn thi đua khối cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2016-2017

Gửi lên: 02/09/2017 06:57 Đã xem 32 Đã tải về 5

Quy định xếp thời khoá biểu thực hiện từ năm học 2017-2018

Gửi lên: 10/08/2017 09:49 Đã xem 70 Đã tải về 35

Hướng dẫn sử dụng Vnedu (tháng 11/2016)

Gửi lên: 21/11/2016 09:45 Đã xem 119 Đã tải về 32

Đề minh họa thi THPT Quốc Gia năm 2017

Gửi lên: 08/10/2016 08:28 Đã xem 106 Đã tải về 25

Các đề cương đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm 2016-2017

Gửi lên: 23/09/2016 13:48 Đã xem 1027 Đã tải về 558
 

Liên Kết Website