Cổng thông tin điện tử trường THPT 19-5 Kim Bôi - Hòa Bình

Thông báo từ Hệ thống
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155

Thời gian là vàng

 

 

Album Ảnh

Trang nhất » Tài Nguyên » Văn bản

Kế hoạch BDTX năm học 2018-2019 (2)

Gửi lên: 28/08/2018 10:24 Đã xem 15 Đã tải về 10

Kế hoạch BDTX năm học 2018-2019

Gửi lên: 16/08/2018 09:45 Đã xem 31 Đã tải về 31

Kế hoạch và lịch trình tham quan hè 2018 tại Sầm Sơn

Gửi lên: 28/06/2018 15:48 Đã xem 17 Đã tải về 1

Kế hoạch và lịch trình tham quan hè 2018 tại Phú Quốc

Gửi lên: 09/06/2018 10:58 Đã xem 24 Đã tải về 20

Hồ sơ Đảng cuối năm 2017

Gửi lên: 04/12/2017 19:58 Đã xem 63 Đã tải về 32

Danh sách đề cương sáng kiến năm học 2017-2018

Gửi lên: 24/09/2017 08:27 Đã xem 79 Đã tải về 12

Cấu trúc sáng kiến năm 2016-2017

Gửi lên: 19/09/2017 06:38 Đã xem 51 Đã tải về 14

Danh sách học sinh chính thức năm học 2017-2018

Gửi lên: 12/09/2017 10:49 Đã xem 85 Đã tải về 33

Tiêu chuẩn thi đua khối cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2016-2017

Gửi lên: 02/09/2017 06:57 Đã xem 55 Đã tải về 5

Quy định xếp thời khoá biểu thực hiện từ năm học 2017-2018

Gửi lên: 10/08/2017 09:49 Đã xem 405 Đã tải về 238
 

Liên Kết Website