Cổng thông tin điện tử trường THPT 19-5 Kim Bôi - Hòa Bình

Thời gian là vàng

 

 

Album Ảnh

Trang nhất » Tài Nguyên » Văn bản

Kế hoạch và lịch trình tham quan hè 2018 tại Phú Quốc

Gửi lên: 09/06/2018 10:58 Đã xem 11 Đã tải về 14

Hồ sơ Đảng cuối năm 2017

Gửi lên: 04/12/2017 19:58 Đã xem 51 Đã tải về 32

Danh sách đề cương sáng kiến năm học 2017-2018

Gửi lên: 24/09/2017 08:27 Đã xem 56 Đã tải về 12

Cấu trúc sáng kiến năm 2016-2017

Gửi lên: 19/09/2017 06:38 Đã xem 42 Đã tải về 14

Danh sách học sinh chính thức năm học 2017-2018

Gửi lên: 12/09/2017 10:49 Đã xem 59 Đã tải về 28

Tiêu chuẩn thi đua khối cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2016-2017

Gửi lên: 02/09/2017 06:57 Đã xem 46 Đã tải về 5

Quy định xếp thời khoá biểu thực hiện từ năm học 2017-2018

Gửi lên: 10/08/2017 09:49 Đã xem 168 Đã tải về 80

Hướng dẫn sử dụng Vnedu (tháng 11/2016)

Gửi lên: 21/11/2016 09:45 Đã xem 139 Đã tải về 32

Đề minh họa thi THPT Quốc Gia năm 2017

Gửi lên: 08/10/2016 08:28 Đã xem 123 Đã tải về 26
 

Liên Kết Website