Kết quả kì thi HSG cấp tỉnh năm học 2013 - 2014

Kết quả kì thi HSG cấp tỉnh năm học 2013 - 2014
Đội tuyển dự thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013 - 2014 của nhà trường gồm có 54 học sinh dự thi 9 môn văn hóa: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Tiếng Anh và đã dành được những kết quả hết sức phấn khởi: Tổng số giải đạt được 32, trong đó có: 4 giải nhất (có 2 giải nhất môn Sinh học và 2 giải nhất môn Văn), 6 giải nhì (01 giải môn Toán, 03 giải môn Văn, 01 giải môn Địa Lý, 01 giải môn Tiếng Anh), 8 giải ba và 14 giải khuyến khích, đứng thứ 7/36 trường tham dự kì thi.

Đội tuyển dự thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013 - 2014  của nhà trường gồm có 54 học sinh dự thi 9 môn văn hóa: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Tiếng Anh và đã dành được những kết quả hết sức phấn khởi: Tổng số giải đạt được 32, trong đó có: 4 giải nhất (có 2 giải nhất môn Sinh học và 2 giải nhất môn Văn), 6 giải nhì (01 giải môn Toán, 03 giải môn Văn, 01 giải môn Địa Lý, 01 giải môn Tiếng Anh), 8 giải ba và 14 giải khuyến khích, đứng thứ 7/36 trường tham dự kì thi.

Kết quả cụ thể có trong tệp đính kèm:  Tải về 

 

Trường Giang